Sunniva Bjørnstad

Sist oppdatert: 2012-12-17 19:43:48
Alder: Ukjent
Utdanning: Ukjent
Telefon: Ukjent
Var leder i 2012
Leder
Lederen har det overordnede ansvar for studentorganisasjonen, og er ansvarlig for organisasjonens kontakt utad, mot både skole, studenter og næringsliv.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering