Steven Mellum

Sist oppdatert: 2014-03-31 16:34:22
Alder: 22
Utdanning: Bachelor i petroleumsteknologi, Teknisk naturvitenskaplig fakultet, UiS
Telefon: 97135222
Var bedriftskontakt i 2014
Bedriftskontakt
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering