Sandra Fasteland Blikeng

Sist oppdatert: 2013-08-11 16:54:41
Alder: 22
Utdanning: Bachelor i petroleumsteknologi
Telefon: 95 08 33 34
Var karrieredagsansvarlig i 2013
Karrieredagsansvarlig
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering