Morten Ytrehus Ibrekk

Sist oppdatert: 2013-08-11 16:56:16
Alder: 24
Utdanning: Bachelor i maskin, UiS
Telefon: 48 27 27 54
Var leder i 2013
Leder
Lederen har det overordnede ansvar for studentorganisasjonen, og er ansvarlig for organisasjonens kontakt utad, mot både skole, studenter og næringsliv.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering