Marianne Pedersen

Sist oppdatert: 2017-03-17 15:37:06
Alder: 23
Utdanning: Bachelor i petroleumsteknologi, Industriell Økonomi, UiS
Telefon: 95821396
Var karrieredagsansvarlig i 2017
Karrieredagsansvarlig
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering