Magnus Wesenberg

Sist oppdatert: 2016-05-06 13:59:23
Alder: 24
Utdanning: Bachelor i petroleumsteknologi, Industriell Økonomi
Telefon: 98411023
Var leder i 2016
Leder
Lederen har det overordnede ansvar for studentorganisasjonen, og er ansvarlig for organisasjonens kontakt utad, mot både skole, studenter og næringsliv.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering