Lisbeth Haagensen Kvilstad

Sist oppdatert: 2014-03-31 16:28:33
Alder: 22
Utdanning: Bachelor i biologisk kjemi, Teknisk naturvitenskaplig fakultet, UiS
Telefon: 92464506
Var leder i 2014
Leder
Lederen har det overordnede ansvar for studentorganisasjonen, og er ansvarlig for organisasjonens kontakt utad, mot både skole, studenter og næringsliv.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering