Lars Totland Djuvik

Sist oppdatert: 2013-08-11 16:54:26
Alder: 25
Utdanning: Bachelor i undervannsteknologi
Telefon: 41 21 89 25
Var pr-ansvarlig i 2013
PR-ansvarlig
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering