Kjetil Jøtne

Sist oppdatert: 2015-03-26 18:25:09
Industriell Økonomi, indøk
Alder: Ukjent
Utdanning: Ukjent
Telefon: 90 74 25 85
Var leder i 2015
Leder
Lederen har det overordnede ansvar for studentorganisasjonen, og er ansvarlig for organisasjonens kontakt utad, mot både skole, studenter og næringsliv.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering