Martin Bjørgum

Sist oppdatert: 2014-03-31 16:36:32
Alder: 22
Utdanning: Bachelor i data, UiA
Telefon: 48366477
Var pr-ansvarlig i 2014
PR-ansvarlig
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering