Ida Kristine Strømmen

Sist oppdatert: 2018-02-15 13:35:58
Leder
Alder: 23
Utdanning: Bachelor i biologisk kjemi, Industriell Økonomi, UiS
Telefon: 93 67 24 61
Er leder i 2018
Leder
leder@indoks.no
Lederen har det overordnede ansvar for studentorganisasjonen, og er ansvarlig for organisasjonens kontakt utad, mot både skole, studenter og næringsliv.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering