Håvard Tronsen

Sist oppdatert: 2016-05-06 14:15:58
Alder: 27
Utdanning: Bachelor i petroleumsteknologi, Industriell Økonomi
Telefon: 40494246
Var karrieredagsansvarlig i 2016
Karrieredagsansvarlig
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering