Traineeingeniør

Beskrivelse

Halliburton søker traineeingeniører innenfor deres tekniske avdelinger.

Få fart på karrieren i et internasjonalt selskap med et konkret program for utvikling av nye medarbeidere. Opplæringsprogrammet for ingeniører i Halliburton retter seg mot det operasjonelle lete- og utviklingsarbeidet onshore og offshore.

Ingeniørene starter i ulike avdelinger, men hovedelementene i programmene er felles. Det vil være en faglig utviklingsdel med jobbtrening i ulike prosjekter, kurs i forståelse av teknikk og forretningsdrift, fadderordning og motivering til videre utvikling. Halliburton ønsker å fokusere på og videreutvikle følgende egenskaper hos ingeniørene: Evne til planlegging og organisering, nettverksbygging, personlig initiativ, samarbeid og kommunikasjon.

Stillingsannonsen finner du her

Se www.halliburton.no for mer informasjon om deres avdelinger.

© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering