Sommerprosjekt – KUBE

Utløpt!
Firma: Statnett
Søknadsfrist: 28.02.2014
Beskrivelse

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1100 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres […]

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1100 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. I 2010-2012 deltok Statnett i kåringen Great Place to Work og kom alle tre årene på topp 10 blant Norges beste arbeidsplasser.

Ønsker du deg unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet? Er du nysgjerrig på hvordan Statnett skal møte fremtidige utfordringer knyttet til drift og utbygging av neste generasjon sentralnett? Da kan Statnetts sommerprosjekt, KUBE, være noe for deg!

Statnett søker seks studenter til det tverrfaglige sommerprosjektet KUBE, som i løpet av seks-syv uker sommeren 2014 vil få muligheten til å jobbe med våre fremtidige utfordringer. Du vil få tilgang til sterke faglige ressurser innad i Statnett, samt et tverrfaglig samarbeid med studenter fra andre studieretninger. Med andre ord vil du få en opplevelsesrik, selvutviklede og faglig utfordrende sommer. Samtidig vil du bli kjent med et selskap som i tillegg til å være netteier har et stort samfunnsansvar i Norge som systemansvarlig i det norske kraftsystemet.

Tema for KUBE 2014:

EU drøfter premissene for fremtidens europeiske energisystem, slik at klimamålene mot 2050 kan oppnås. Statnett vil bli en viktig aktør i et felles europeisk energimarked gjennom sine mellomlandsforbindelser, som gir det europeiske kontinentet tilgang på norsk vannkraft. På bakgrunn av dette vil årets KUBE prosjekt ha Statnetts forhold til EU som tema. Den endelige problemstillingen på oppgaven vil utarbeides i begynnelsen av KUBE-prosjektet i samarbeid mellom Statnett og KUBE-deltakerne. Eksempler på aktuelle problemstillinger for årets prosjekt er:

  • Hvordan vil større integrering mellom Norge og kontinentet påvirke totale CO2-utslipp?
  • På hvilken måte påvirker denne endringen forsyningssikkerheten i Norge?
  • Hvilke politiske utfordringer fører denne integreringen med seg?
  • Hvordan endres de økonomiske insentivene for å implementere ny fornybar kraft i Norge?
  • Hvordan skal Statnett ivareta de norske interessene uten å legge demper på fornybar-bølgen som går gjennom Europa?

I oppstarten av prosjektet vil deltakerne bli kjent med organisasjonen Statnett, og få en innføring i årets tema fra en rekke eksperter innenfor forskjellige fagfelt. I tillegg vil det bli arrangert en ekskursjon med både faglig og sosialt innhold.

I KUBE kan du forvente deg:

  • Bratt læringskurve
  • Unik mulighet til å sette dine teoretiske studier ut i praksis
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Tilgang til sterke fagressurser
  • Å jobbe med dagsaktuelle problemstillinger

Hvem kan søke?

Du har interesse og engasjement for Statnetts samfunnsrolle, er initiativrik og har evne til å samarbeide. Vi ønsker en tverrfaglig gruppe av studenter fra 3. og 4. årskull innen ingeniørfag, statsvitenskap, jus, samfunnsøkonomi og samfunnsfag. Spørsmål sendes til: kube@statnett.no

KUBE_logo_2014

© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering