Åpen søknad for nyutdannede

Beskrivelse

Som nyutdannet har du mulighet til å starte din karriere innenfor flere forretningsområder. Felles for dem alle er at de krever både solid faglig tyngde, samt en sterk forankring i- og forståelse for hva som skjer i verden generelt, og i næringslivet spesielt. Denne forståelsen vil være økende fra den dagen du starter hos oss. […]

Som nyutdannet har du mulighet til å starte din karriere innenfor flere forretningsområder. Felles for dem alle er at de krever både solid faglig tyngde, samt en sterk forankring i- og forståelse for hva som skjer i verden generelt, og i næringslivet spesielt. Denne forståelsen vil være økende fra den dagen du starter hos oss.
Vi kan tilby deg et sterkt felleskap basert på felles verdier, og et arbeidssted hvor du kan og vil realisere ditt potensial!
Revisjon | Assurance
Assurance representerer ryggmargen i Ernst & Young. Selskapets resterende forretningsområder har sitt utspring herfra, og det betyr at medarbeidere i Assurance gis en spesielt bred og variert hverdag. Denne hverdagen består av å kartlegge og adressere risiko i Norges aller største og mest profilerte virksomheter og kvalitetssikre den økonomiske informasjonen de gir til sine interessenter.
Hvilken bakgrunn bør du ha?
  • Master i Økonomi og Administrasjon
  • Master i Regnskap og Revisjon
  • Bachelor i revisjon
Rådgivning | Advisory
Advisory er unikt posisjonert mellom IT- og strategihusene, i fagfeltet som kalles operations. Det betyr at hverdagen til en medarbeider i Advisory primært går ut på å bistå kundene våre med implementering av allerede nedfelt og vedtatt strategi. Tjenestespekteret innenfor Advisory strekker seg fra effektivisering og prosessforbedring, via gevinstrealisering og risikohåndtering til IT-sikkerhet.
Hvilken bakgrunn bør du ha?
  • Master i Økonomi og Administrasjon
  • Master i Industriell Økonomi
  • Mastergrad innenfor IT/informatikk/data
  • Andre masterretninger (organisasjon og ledelse, statsvitenskap etc.)
  • PhD med ulike fordypninger

For nærmere informasjon kontakt Kjersti Arntsen, telefon 404 54 931 eller mail kjersti.arntsen@no.ey.com

NB: Ingen søknadsfrist!

© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering