Studentinformasjon

Medlemsavgift

Som ny student ved masterstudiet i industriell økonomi blir du medlem av linjeforeningen INDØKS ved å betale medlemsavgiften på kr 350,-.

Betales til konto: 1503.01.38691.

Husk å merke betalingen med navn og «medlemsavgift».

© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering