Ny søker

Informasjon om opptak for nye søkere

Selve søknaden skjer på SøknadsWeb, og man søker via et såkalt lokalt opptak. Det vil si at søknaden går direkte til universitetet. Den laveste gjennomsnittskarakteren for opptak er 3,0 eller C, men dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Matematiske fag vektes dobbelt når gjennomsnittskarakteren regnes ut. Det vil si

Andre krav til ditt utdanningsløp på bachelornivå er:

–       Det må være en ingeniørutdanning.

–       Du må ha 30 studiepoeng matematikk og statistikk.

–       Du må ha tatt fagene: (Obs! Les videre om du mangler noen av disse)

  • Mikroøkonomi
  • Organisasjon og ledelse
  • Bedriftsøkonomi

eller tilsvarende fag.

I tilfeller der studentene bare har 25 studiepoeng matematikk og statistikk vil det gjøres en individuell vurdering av hvilke andre fag studenten har og om dette er godt nok for opptak.

Mangler studentene noen av fagene mikroøkonomi, organisasjon og ledelse og/eller bedriftsøkonomi kan disse tas etter at masterstudiet er påbegynt. Du kan altså søke selv om du mangler alle/noen av disse. Hvilke fag som må tas vil bli sjekket ved opptak. Du vil få beskjed om dette i opptaksbrevet ditt og du trenger ikke gi beskjed om dette selv.

Vi anbefaler å ta kontakt med instituttet etter oppstart på høsten for å forsikre seg om at alt er i orden og at man er oppmeldt i alle fag som må tas.

 

For studenter på det femårige masterstudiet

Om du allerede er tatt opp til et femårig studie i industriell økonomi ved UiS og nærmer deg overgang fra bachelorgraden til den toårige masterdelen trenger du ikke å søke på nytt.

Mangler du noen av fagene som er nevnt ovenfor kan også du ta disse etter at du begynner på mastergraden, men du vil ikke nødvendigvis få beskjed om hvilke du trenger.

Vi anbefaler alle å ta en tur til instituttet og forsikre seg om at alt er i orden og finne ut av eventuelle fag som mangler og må tas ved overgangen til mastergraden.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål som gjelder studiet og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

 

© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering