Universitetet i Stavanger

Beskrivelse

Universitetet i Stavanger har 9200 studentar og 1300 tilsette. I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning forskning, nyskaping, formidling og museumsverksemd.

UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Sampelet mellom UiS og arbeidslivet er mangfaldig og mangearta.

Den faglege verksemda ved UiS er organisert i tre fakultet med 14 institutt og 2 nasjonale kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. UiS Pluss er universitetet si eining for etter- og vidareutdanning.

Kilde: www.uis.no

Stillinger
Ingen stillinger registrert.
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering