Halliburton

Beskrivelse

Halliburton sørger for verdiskaping gjennom hele levetiden for olje- og gassreservoarer – fra leting, utvikling og produksjon til avvikling. Vi opererer i nesten 80 land innenfor to hovedsegmenter:

  • Drilling and Evaluation
  • Completion and Production

Gjennom disse segmentene tilbyr vi en rekke produkter og tjenester til oppstrøms olje- og gasskunder verden over, fra integrerte programvare- og servicetjenester til teknologi relatert til boreverktøy, logging og perforering, fra produksjon av borekroner og andre brønnhull- og kompletteringsverktøy til trykkpumpetjenester.

Halliburtons visjon er å være den foretrukne oppstrøms serviceleverandør for utvikling av globale olje- og gassressurser.

Jobbmuligheter finnes på www.gohalliburton.no

 

Stillinger
© 2013 | Laget av Eirik Heskja | Administrering